direct naar inhoud van 2.3 Ruimtelijke structuur
Plan: Oud Bodegraafseweg - Doortocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80

2.3 Ruimtelijke structuur

Omgeving plangebied

Het plangebied is gelegen in het westelijk deel van Bodegraven, in het gebied Molenvliet. Dit gebied is ingeklemd door de Oude Rijn en de spoorweg tussen Leiden en Woerden. Het plangebied zelf ligt tussen de Overtocht (die overgaat in de Van Tolstraat), de Doortocht en de Oud Bodegraafseweg.

De Overtocht is één van de historische linten van Bodegraven. De bebouwing aan dit lint is afwisselend kleinschalig, met één tot twee bouwlagen, afgedekt met een kap. Het profiel is vrij smal. Aan de zuidzijde van de Overtocht staat de Willibrorduskerk. Achter de kerk, tegen de noordzijde van het plangebied, ligt de begraafplaats. Verder naar het westen, bij het kruispunt van de Overtocht met de Doortocht, staat een molen.

De Oud Bodegraafseweg is net als de Overtocht een oude ontsluitingsweg. Zoals hierboven beschreven, liep hier vroeger een rivier, waaraan de straat zijn bochtige karakter heeft overgehouden. De oostzijde van de Oud Bodegraafseweg heeft een bebouwingswand met relatief kleinschalige bebouwing. Hoewel deze bebouwing (op een enkel pand na) niet historisch is, sluit deze wel aan bij het oorspronkelijke bebouwingskarakter.

De westkant kent geen gesloten bebouwingslint. Aan de noordkant van de straat ligt tussen de begraafplaats en de weg een braakliggend gebied. Hier is een appartementengebouw beoogd. Na realisatie zal de straat hier weer haar profiel terugkrijgen. Aan de zuidzijde, nabij het kruispunt met de Doortocht, staat aan de westzijde een rijtje woningen. Daartussen vormt Albert Heijn de westelijke bebouwingswand van de Oud Bodegraafseweg. Ook het parkeerterrein grenst aan de Oud Bodegraafseweg, wat een gat in de bebouwingswand geeft.

De Doortocht kent een ander karakter. De straat heeft een ruim profiel. De bebouwing, die is opgericht in twee bebouwingsstroken aan weerszijden van de weg, is grootschaliger en is plat afgedekt.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit een nagenoeg geheel verhard parkeerterrein, dat opent naar de Oud Bodegraafseweg en de Doortocht. Om het terrein staan een aantal grote bouwvolumes: Albert Heijn, de kerk met het bijbehorende parochiehuis en twee winkelpanden (Van Waveren en Bos). Albert Heijn en de Van Waverenlocatie behoren tot het plangebied.

Het gebouw van Albert Heijn kenmerkt zich door een golvend dak met een maximale hoogte van circa 7 m. Over het pand is een extra verdieping gerealiseerd met een maximale hoogte van circa 10 m. De oostgevel van Albert Heijn vormt één van de wanden van de Oud Bodegraafseweg.

Het gebouw op de Van Waverenlocatie bestaat uit een vierkant volume. Het gebouw is opgericht in 2 bouwlagen met een hoogte van circa 6 m. Het grondvlak van dit pand bedraagt circa 360 m². Het maakt onderdeel uit van de noordelijke bebouwingsstrook langs de Doortocht.