direct naar inhoud van 2.2 Ontstaansgeschiedenis
Plan: Oud Bodegraafseweg - Doortocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80

2.2 Ontstaansgeschiedenis

De kern Bodegraven is ontstaan op de zuidelijke oever van de (Oude) Rijn, oorspronkelijk als Romeinse versterking. De Oude Rijn en de oeverwallen vormden tot ver in de middeleeuwen één van de weinige verbindingen tussen de hoge pleistocene gebieden van midden-Nederland en het kustgebied. De Oude Rijn vormt sinds de 17e eeuw een belangrijke vaarweg tussen Utrecht en Leiden. Langs de Oude Rijn is daarom karakteristieke lintbebouwing aanwezig die zich uitstrekt tussen Bodegraven en Nieuwerbrug. Waar nu de Oud Bodegraafseweg ligt, liep vroeger het riviertje waarlangs Bodegraven is ontstaan. Het bochtige karakter van deze weg vindt zijn oorsprong in de meanderende oorspronkelijke loop van deze rivier. Door aanleg van de spoorlijn ten zuiden van de Oude Rijn in 1869 ontstond er dynamiek in het tussenliggende gebied Molenvliet. Vervoer over rails werd een nieuwe vorm van transport en langzaam groeide de nederzetting ten zuiden van de Oude Rijn naar het spoor toe.