direct naar inhoud van 8.2 Resultaten ter inzage legging
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

8.2 Resultaten ter inzage legging

Het ontwerp-wijzigingsplan heeft van 17 juni tot en met 28 juli 2011 ter inzage gelegen. Tijdens die periode kon eenieder een zienswijze kenbaar maken. Gedurende die periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Buiten de periode heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een zienswijze ingediend, maar heeft die zienswijze na overleg ingetrokken. Het overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft ook geresulteerd in een aanpassing van de waterparagraaf, zoals deze nu is opgenomen in paragraaf 5.4 Waterhuishouding van de toelichting van dit wijzigingsplan. Het Hoogheemraadschap heeft schriftelijk kenbaar gemaakt in te kunnen stemmen met het plan en de aangepaste waterparagraaf (zie bijlage 5 van deze toelichting).