direct naar inhoud van 5.3 Bodem
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

5.3 Bodem

Voor zover bekend zijn er in het plangebied geen bodemverontreinigingen. Bij de ontwikkeling van de aangrenzende percelen tot sierteeltgebied in de afgelopen periode zijn geen knelpunten geconstateerd. Op basis van het destijds opgestelde Verkennend bodemonderzoek (Geofox-Lexmond, 2005) is bepaald dat vrijkomende grond uit het graven van watergangen in het terrein kunnen worden verwerkt. Voor de onderhavige planontwikkeling zijn er derhalve geen knelpunten.