direct naar inhoud van 5.2 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

5.2 Archeologie en cultuurhistorie

In 2005 heeft Grontmij reeds een archeologisch booronderzoek uitgevoerd in de aangrenzende noordelijke percelen met een totale oppervlakte van 21 ha groot. In dat onderzoek zijn geen archeologische vondsten aangetroffen. Voor de onderhavige uitbreidingslocatie is een Archeologisch advies opgesteld (Grontmij, 2011), dat in bijlage 2 van de voorliggende toelichting is opgenomen.

Mits voldaan wordt aan genoemde voorwaarden in dit advies, zijn er vanuit het aspect archeologie geen knelpunten voor de beoogde planontwikkeling.