direct naar inhoud van 5.1 Algemeen
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

5.1 Algemeen

Ten behoeve van dit wijzigingsplan zijn de volgende milieuaspecten van belang:

  • Archeologie en cultuurhistorie.
  • Bodem.
  • Waterhuishouding.
  • Flora en fauna.
  • Geluid.
  • Luchtkwaliteit.
  • Externe veiligheid
  • Kabels en leidingen.

Voor bovengenoemde aspecten is, voorzover wettelijk noodzakelijk, onderzoek verricht in het kader van de eerder opgestelde Wijzigingsplannen voor het sierteeltgebied Randenburg: fase 1 en fase 2 (Grontmij, 2006 en 2007) en in het kader van het Bestemmingsplan "Sierteeltgebied Randenburg" (RBOI, 2010). De resultaten hiervan zijn in dit hoofdstuk opgenomen. Voor het onderdeel flora en fauna wordt verwezen naar het separate onderzoeksrapport Quickscan natuurwaarden uitbreiding Griffioen Randenburg (Grontmij, 2011). Deze rapportage geldt als separate bijlage bij dit wijzigingsplan.