direct naar inhoud van 5.11 Bedrijfs- en milieuzonering
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

5.11 Bedrijfs- en milieuzonering

In het moederplan is aangegeven dat van de wijzigingsbevoegdheid gebruik mag worden gemaakt indien de bedrijfsvoering geen hinder oplevert voor de omliggende (agrarische) bedrijven. Tevens is als voorwaarde opgeomen dat sierteeltbedrijven op voldoende afstand van gevoelige bestemmingen als woningen dienen te liggen. Dit als gevolg van mogelijke milieuhinder in de directe omgeving als gevolg van bestrijdingsmiddelen in de kassen en dergelijke. Als norm geldt een afstand van kassen tot woningen van 30 meter (Bron: VNG Bedrijven en milieuzonering - 2009). Aangezien er geen woonbestemming binnen 30 meter van de rand van het perceel van Gebr. Griffioen ligt, zijn er geen knelpunten. Tevens levert de uitbreiding geen hinder op voor omliggende (sierteelt)bedrijven.