direct naar inhoud van 5.12 Conclusie
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

5.12 Conclusie

Vanuit het aspect milieu zijn er geen knelpunten ten aan zien van de beoogde planontwikkelingen, mits voldaan wordt aan genoemde randvoorwaarden.