direct naar inhoud van 5.10 Volwaardig bedrijf
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

5.10 Volwaardig bedrijf

Het bedrijf dat om de bestemmingswijziging heeft verzocht, vof Gebr. Griffioen, is een boomkwekerij met groeipotenties. Het is de bedoeling dat het perceel, waarvoor deze aanvraag is gedaan, wordt toegevoegd aan het eigen productieareaal. Om conform het bestemmingsplan de volwaardigheid van het bedrijf vof Gebr. Griffioen te kunnen aantonen is gebruik gemaakt van de methode die WUR/LEI daarvoor hanteert, de NGE berekening.

Vof. Gebr. Griffioen heeft thans in productie een perceel in Boskoop, groot 0,4 ha., twee percelen aan de Berkenbroek in Reeuwijk, groot 2,8 ha. en een perceel aan de Gouwedreef in Reeuwijk, groot 3,5 ha. De totale oppervlakte bedraagt dan 6,7 ha.

De geteelde producten zijn Buxus, sierheesters en vaste planten. (NB: De teelt onder glas is beperkt en niet in de telling verwerkt. Dat zou overigens tot een hoger aantal NGE leiden.)

Conform de WUR/LEI methode komt het totaal aan NGE voor dit bedrijf op 420,9 NGE.

Opgemerkt wordt dat WUR/LEI uitgaat van een indeling in economische potentie als volgt:

  • <40 NGE: niet volwaardig en niet levensvatbaar.
  • 40-80 NGE: bijna tot geheel volwaardig, en vaak levensvatbaar.
  • >80 NGE: ruim voldoende volwaardig en zeer perspectiefrijk.

Hiermee is de volwaardigheid van het aanvragende bedrijf voldoende aangetoond.