direct naar inhoud van 2.6 Recreatie
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

2.6 Recreatie

Volkstuinen

In het plangebied ligt een volkstuinencomplex. De Volkstuinvereniging Bouwlust huurt gronden van de gemeente achter het perceel Nieuwdorperweg 25 en 25a. De ontsluiting vindt thans plaats via de Pasteurstraat. In het huurcontract van de volkstuinen is vastgelegd, dat per tuin van minimaal 150 m2 een hobbykasje (maximaal 15 m2) en een tuinhuisje (maximaal 7,50 m2) gebouwd mogen worden. Op het perceel van Bouwlust zijn ook gemeenschappelijke gebouwen aanwezig.

Bijentuin

In het plangebied ligt een bijentuin van de Imkervereniging Hollands Midden achter Nieuwdorperweg 25a . De imkervereniging heeft een gemeenschappelijke voorziening met daarin een zgn. bijenstal en een aantal bijenkasten in een cabine met een oppervlakte van 30 m2. De bijenkasten kunnen worden beschouwd als bouwwerken van ondergeschikte betekenis waarvoor ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geen omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.