direct naar inhoud van 2.3 Kantoren
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

2.3 Kantoren

Voor kantoren is in de provinciale Nota Regels voor Ruimte (2005) vastgelegd, dat in het bestemmingsplan waarborgen opgenomen moeten worden om de vestiging van zelfstandige kantoren, anders dan op of nabij belangrijke openbaar vervoerslocaties, tegen te gaan. Dit houdt in dat op dit bedrijventerrein slechts bedrijven worden toegelaten, waarvan per bedrijfsvestiging het kantooroppervlak niet meer bedraagt dan 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak, met een maximum van 3.000 m2. Zelfstandige kantoren zijn toegestaan tot een bruto vloeroppervlakte van maximaal 750 m2 per vestiging. Een maximum van 1.500 m2 bedrijfsvloeroppervlak per kantoorvestiging is toegestaan mits van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar wordt verkregen.

Dit is uitgangspunt voor de bestemmingsregeling voor de kantoren. De aanwezigheid van een aanzienlijk aantal kleine zelfstandige kantoren in de Fokkerstraat zijn gezien de situering nabij het woongebied bestemd als kantoor. Denkbaar is, dat bedrijfsbebouwing hier door nieuwe kantoren wordt vervangen, mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Deze dient dan op eigen terrein gerealiseerd te worden.