direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Oud Bodegraafseweg - Doortocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80

3.3 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Bodegraven (2010)

Bodegraven ziet zich in de nabije toekomst gesteld voor een aantal ruimtelijke en demografische opgaven. De structuurvisie biedt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. In de structuurvisie ligt de focus naast de ruimtelijke ontwikkeling tevens op kwaliteit, herontwikkeling en vernieuwing.

Gezien de trends in de woningmarkt en de toenemende concurrentie tussen dorpen, steden en regio's wil de gemeente werken aan een concurrerende positie door in te zetten op de kwaliteit van wonen, werken en recreƫren. Daarbij dient voldoende draagvlak voor voorzieningen te worden geboden en het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijk gemaakt. Daarnaast wordt ingezet op een aantrekkelijke openbare ruimte met een gastvrij winkelhart, waar zowel bezoekers als inwoners van Bodegraven zich thuis voelen.

In de structuurvisie is deze centrale visie uitgewerkt in een zevental kernambities:

  • 1. vitaal en beleefbaar platteland;
  • 2. vitale woonkernen en woonwijken met voor elk wat wils;
  • 3. vitaliteit door een goed voorzieningenaanbod;
  • 4. vitaliteit door ruimtelijke kwaliteit;
  • 5. vitaliteit door een goede bereikbaarheid;
  • 6. vitale economie;
  • 7. vitaliteit door een duurzame ontwikkeling.

De ontwikkeling van de supermarkten aan de Oude Bodegraafseweg past binnen de kernambitie 'Goed voorzieningenaanbod' en 'Vitale economie'. Door de (her)ontwikkeling van de supermarkten op de locatie aan de Oude Bodegraafseweg en de Doortocht, biedt dit een versterking van de rand van het kernwinkelgebied van Bodegraven en de historische kern van Bodegraven.

Visie Centrum Bodegraven (2010)

Het streven is om het centrum van Bodegraven te versterken met als doel het centrum aantrekkelijker te maken voor bewoners, winkeliers en bezoekers. Het is de bedoeling dat bezoekers langer in het centrum blijven. Om dit bereiken moet het centrum, meer dan nu het geval is, een plek van ontmoeting zijn. Ook is het belangrijk dat de kwaliteiten van het centrum, zoals beeldbepalende panden, pleinen en straten, behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt.

Daarnaast is binnen Bodegraven nog altijd de vestiging van een discounter gewenst in de directe nabijheid van het centrum met voldoende parkeergelegenheid.

Met de ontwikkeling van de supermarkten, wordt het aanbod aan voorzieningen voor de dagelijkse goederen in Bodegraven zowel functioneel als ruimtelijk versterkt. Een full-servicesupermarkt en een discounter zijn qua assortiment complementair aan elkaar. Door beide functies ook ruimtelijk te combineren, ontstaat aan de rand van het kernwinkelgebied een sterk boodschappencluster rondom een gezamenlijke parkeerplaats. Hierdoor is het niet nodig verschillende locaties aan te doen. Het autoverkeer wordt dus ook geclusterd, wat de leefbaarheid ten goede komt.

Dit heeft een positief effect op het winkelhart van Bodegraven. Daarnaast wordt er aan de rand van het centrum de komst van een discounter mogelijk gemaakt op een locatie met voldoende parkeergelegenheid. Hiermee past de ontwikkeling binnen het beleid van de gemeente.