Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Randenburgseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12Randenburgseweg-BP80

7.2 Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan Randenburgseweg heeft van 28 maart t/m 8 mei ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is 1 zienswijze ontvangen van een bewoner aan de Randenburgseweg 36. De zienswijze is samengevat en voorzien van een inhoudelijke beoordeling in de Zienswijzennota. Deze Zienswijzennota is als bijlage aan het bestemmingsplan toegevoegd.