Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Randenburgseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12Randenburgseweg-BP80

7.1 Overleg

Het plan wordt voorgelegd aan de wettelijk vooroverleg partners ex artikel 3.1.1 Bro. Deze reacties van de partners zijn gebundeld met de inspraakreacties en van beantwoording voorzien. De Nota van inspraak en wettelijk vooroverleg is opgenomen in de bijlage. In deze nota is vermeld in hoeverre de reacties tot aanpassing van het bestemmingsplan hebben geleid.