Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Randenburgseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12Randenburgseweg-BP80

4.1 Inleiding

In het kader van een ‘goede’ ruimtelijke ordening moet het aantoonbaar zijn dat een nieuwe ontwikkeling, die afwijkt van het vigerend bestemmingsplan, uitvoerbaar is. Hiervoor moeten de ruimtelijk- en milieutechnische gevolgen in beeld gebracht worden. In dit hoofdstuk worden per (milieu)aspect de gevolgen beschreven en de eventueel noodzakelijke onderliggende haalbaarheidsonderzoeken toegelicht. Een groot deel van de onderzoeken zijn uitgevoerd door de omgevingsdienst Midden-Holland. De omgevingsdienst heeft dit in een aparte rapportage uitgevoerd. Deze rapportage is toegevoegd als bijlage 1.