Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Randenburgseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12Randenburgseweg-BP80

2.2 Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie vormt het onderhavige traject een deel van de oostelijke rondweg om Boskoop. Het trajectdeel in het bestemmingsplan loopt vanaf de gemeentegrens van Boskoop tot aan waar de rondweg afbuigt vanaf de Randenburgseweg naar de N207. Onderhavig plan houdt een verbreding van de weg in. Tevens wordt de bocht verbreed om goed aan te kunnen sluiten op de Gouwedreef.  
 
Luchtfoto plangebied incl. globale plangrens (Bron: Bing maps)