Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Randenburgseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12Randenburgseweg-BP80

2.1 Huidige situatie

De oostelijke rondweg Boskoop volgt voor een deel bestaande wegen. Deze wegen worden verbreed zodat deze geschikt zijn voor het verwerken een toename van het aantal voertuigen. Op een aantal stukken worden nieuwe verbindingen gemaakt tussen bestaande wegen. Onderhavig bestemmingsplan betreft de bestaande Randenburgseweg. Deze weg dient beperkt verbreed te worden om te kunnen voldoen aan de verkeerstechnische eisen die gelden voor de gehele rondweg en om middels verbetering de verkeersveiligheid te kunnen verbeteren.