Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Randenburgseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12Randenburgseweg-BP80

1.2 Begrenzing van het plangebied

De oostelijke rondweg begint aan de noordzijde van Boskoop met een aansluiting van de Halve Raaks op de N207. Dit eerste deel, module 1, loopt over bestaande wegen. Module 2 van de rondweg ligt juist aan de zuidzijde. De tussenliggende modules zijn weergegeven op onderstaande afbeelding. Module 3 ten behoeve van de bestemmingsplanprocedures nog onderverdeeld in drie aparte onderdelen. 
Onderhavig bestemmingsplan 'Randenburgseweg' loopt vanaf het begin van de Randenburgseweg binnen de gemeentegrens van Bodegraven-Reeuwijk tot en met de nieuw te realiseren bocht naar het westen naar de Gouwedreef.
  
Luchtfoto oostelijke rondweg Boskoop