Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

2.2 Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie vormt het onderhavige traject een deel van de oostelijke rondweg om Boskoop. Het trajectdeel in het bestemmingsplan loopt vanaf de gemeentegrens van Boskoop tot aan de hoek Middelweg/Tempeldijk. Aan de noordzijde komt het tracédeel oostelijke rondweg module 3 deel III te liggen. Het definitieve tracé is in overleg tussen de gemeente Boskoop en de gemeente Bodegraven Reeuwijk en omwonenden tot stand gekomen. De vormgeving van het tracé is tevens besproken met de betrokken grondeigenaren. Als gevolg van dit overleg en ten behoeve van goede technische uitvoerbaarheid is het tracé in deze stap nog een enkele meters naar het oosten verplaatst.
 
Luchtfoto plangebied incl. globale plangrens (Bron: Bing maps)