Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

2.1 Huidige situatie

De oostelijke rondweg Boskoop volgt voor een deel bestaande wegen. Deze wegen worden verbreed zodat deze geschikt zijn voor het verwerken een toename van het aantal voertuigen. Op een aantal stukken worden nieuwe verbindingen gemaakt tussen bestaande wegen. Onderhavig bestemmingsplan betreft de verbinding van de hoek Middelweg/Tempeldijk met het te realiseren rondweg deel Module 3 deel III. In de bestaande situatie betreft het agrarisch gebied.