Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

1.5 Opbouw van het plan

Hoofdstuk 2 beschrijft het initiatief. In hoofdstuk 3 is een beschrijving van het relevante rijks-, provinciaal, en gemeentelijk beleid en wetgeving opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt het project inhoudelijk op haalbaarheid getoetst aan de hand van het geldende beleid en milieuwetgeving. Hoofdstuk 5 beschrijft de economische haalbaarheid van het plan. In hoofdstuk 6 volgt vervolgens een juridische planbeschrijving. Waarna, tot slot, in hoofdstuk 7 de procedure volgt, waarbij de uitkomsten van de inspraak- en overlegmomenten zijn opgenomen.