Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

1.2 Begrenzing van het plangebied

De oostelijke rondweg begint aan de noordzijde van Boskoop met een aansluiting van de Halve Raaks op de N207. Dit eerste deel, module 1, loopt over bestaande wegen. Module 2 van de rondweg ligt juist aan de zuidzijde. De tussenliggende modules zijn weergegeven op onderstaande afbeelding. Module 3 is ten behoeve van de bestemmingsplanprocedures nog onderverdeeld in drie aparte onderdelen. 
Onderhavig bestemmingsplan 'Pootje Tempel' loopt vanaf de hoek van de Middelweg en de Tempeldijk naar de zuidoostbocht van de oostelijke rondweg. Net voor de feitelijke zuidoostbocht van Module 3 deel III begint de gemeentegrens van Boskoop. De plangrens van dit bestemmingsplan loopt tot aan de gemeentegrens.  
 
Luchtfoto oostelijke rondweg Boskoop