Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

Artikel 8 Algemene wijzigingsregels

8.1 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van  veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmings­grenzen. Bestemmingsgrenzen mogen maximaal 5 meter overschreden worden.
 
8.2 Voorwaarden
De uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan moet zijn gewaarborgd, in verband waarmee in elk geval aangetoond moet worden:
  1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
  2. dat het wijzigingsplan milieutechnisch aanvaardbaar is;
  3. dat het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is.