Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Bouwregels
Op de gronden bestemd als 'Wonen' zijn geen bouwwerken toegestaan.
4.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen, dienen aan de volgende bepalingen te voldoen:
  1. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m ;
  2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen de overige gronden mag niet meer bedragen dan 3 m.