direct naar inhoud van 6.2 Bestemmingen
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

6.2 Bestemmingen

Dit wijzigingsplan kent één eindbestemming, namelijk Agrarisch - Sierteelt. Deze bestemming omvat het gehele plangebied van de uitbreidingslocatie. Met deze bestemming wordt sierteelt in de volle grond mogelijk. Op de bestemming ligt geen bouwvlak. Alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan. Tot de bestemming worden ook gerekend ontsluitingspaden, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, watergangen, taluds, kunstwerken en dergelijke.

Over een deel van het plangebied ligt een straalpad van Defensie. In de zone van dit straalpad mag geen bebouwing van 20 meter (+NAP) of hoger worden opgericht.

Verder zijn de relevante regels en bepalingen uit het moederplan: Bestemmingsplan "Sierteeltgebied Randenburg", (2010) integraal overgenomen.