direct naar inhoud van 5.8 Externe veiligheid
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

5.8 Externe veiligheid

In de directe omgeving van het plangebied zijn, zoals uit het Bestemmingsplan "Sierteelt Randenburg" (2010) blijkt, geen bedrijfsmatige (opslag)activiteiten die vallen onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). Er is wel sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen over de N207 net ten westen van het plangebied. Binnen 200 m van deze weg zijn binnen het plangebied geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten gelegen. Ook worden op korte afstand van de N207 geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Derhalve kan geconcludeerd worden dat er in het kader van het besluit geen risico's aanwezig zijn voor de (toekomstige) bewoners van het plangebied en dat onderhavige planontwikkeling geen knelpunten oplevert.