direct naar inhoud van 3.1 Algemeen
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

3.1 Algemeen

Ten behoeve van dit wijzigingsplan is een aantal relevante beleidsnota's en plannen geanalyseerd. Naast ruimtelijk beleid van de hogere overheden en Europese regelgeving is uiteraard het gemeentelijke beleid in ogenschouw genomen. De belangrijkste aanknopingspunten en conclusies van deze analyse voor het onderhavige plangebied zijn in dit hoofdstuk opgenomen.