direct naar inhoud van 2.2 Projectprofiel
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

2.2 Projectprofiel

Het plangebied van de uitbreidingslocatie met een oppervlak van circa 1,8 ha grenst aan het bestaande bedrijf van Griffioen. Het plangebied wordt ingericht ten behoeve van de sierteelt. Ten behoeve hiervan wordt ondermeer:

  • 1. het plangebied ontsloten via het bestaande bedrijf;
  • 2. drainage aangelegd;
  • 3. een watergang gegraven en de zuidelijke watergang rechtgetrokken ten behoeve van de noodzakelijke watercompensatie.

In het plangebied worden geen gebouwen of kassen opgericht en de teelt vindt in de vollegrond plaats (zie verder hoofdstuk 4).

afbeelding "i_NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80_0003.jpg"

Afbeelding 2: Zicht op bestaand bedrijf Griffioen met aan overzijde van de Gouwedreef een ander sierteeltbedrijf

afbeelding "i_NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80_0004.jpg"

Afbeelding 3: Zicht op plangebied uitbreidingslocatie Griffioen