direct naar inhoud van 2.1 Gebiedsprofiel
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

2.1 Gebiedsprofiel

In de afgelopen periode is westelijk van de Randenburgerweg (ter plaatse van de huisnummers 17 tot en met 20) een sierteeltgebied (zie afbeelding 1) gerealiseerd. In dit gebied met een omvang van 20 ha hebben zich drie bedrijven gevestigd, waaronder het bedrijf van de gebroeders Griffioen. Het gebied is ontsloten via een insteekweg vanaf de Randenburgerweg. Het is de bedoeling dat deze weg met de naam Gouwedreef (voorheen aangeduid als Randenburgerweg-West) wordt doorgetrokken naar de Henegouwerweg (N207). Hierdoor wordt de nog ontbrekende schakel in de rondweg van Boskoop ingevuld. Het bedrijf van Griffioen ligt aan de zuidelijke kant van de Gouwedreef. Op het perceel is geen bedrijfswoning aanwezig. De uitbreidingslocatie grenst aan de zuidzijde van het bestaande bedrijf en bestaat uit grasland.

In groter verband maakt dit sierteeltgebied deel uit van een agrarisch landschap gelegen aan de oostkant van de Gouwe, zuidelijk van de kern Boskoop en westelijk van Reeuwijk-Dorp. Het is een gebied met duidelijke landschappelijke kenmerken. Zo is de Gouwe met dijk en boombeplanting een van veraf herkenbaar element in het laaggelegen veenlandschap. Het gebied ligt ruim 2 meter beneden de dijk. Het open gebied westelijk van de Gouwe (met het daarachter gelegen Gouwe Bos) heeft slechts een geringe ruimtelijke relatie met de omgeving van het plangebied. Door de dijk en de daarlangs aanwezige boombeplanting is er een ruimtelijke scheiding.

afbeelding "i_NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80_0002.jpg"

Afbeelding 1: Situering plangebied

De stroken van het veenlandschap hebben een oost-westrichting. De breedte van de kavels is zeer verschillend. Bijna loodrecht op de kavelrichting van deze stroken ligt een onderbreking in de vorm van een dwars-wetering met gedeeltelijk hierlangs de Randenburgseweg. Het gebied rond deze weg is reeds in sterke mate ontwikkeld als een sierteeltgebied, hetgeen in het landschap tot uiting komt. In het gebied even ten noorden van de Nieuweweg (de verbinding tussen de Randenburgseweg en de Middelburgseweg) is de oorspronkelijke kavelstructuur reeds door de sierteelt veranderd. In het landschap liggen zogenoemde houtakkers. Dit zijn opstanden die horen bij de sierteelt. Zij werden gebruikt als erfscheiding, ook deden ze dienst als windscherm voor de sierteeltgewassen. Langs de Randenburgseweg ligt karakteristieke lintbebouwing bestaande uit boerderijen, bedrijven en burgerwoningen.