direct naar inhoud van 9.1 Karakteristiek, cultuurhistorie en beschermingswaardige panden (zie inventarisatiekaart)
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

9.1 Karakteristiek, cultuurhistorie en beschermingswaardige panden (zie inventarisatiekaart)

afbeelding "i_NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80_0015.png"

In het plangebied behoren drie elementen tot de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Zuid-Holland. Dat zijn het gebied van de Nieuwdorperweg, de watergang tussen de Einsteinstraat en de Edisonstraat (zie de oude waterstaatskaart) en het groengebied langs de Omloopkade, de gemeentegrens met Gouda.

Zo is ten aanzien van de archeologie voor het gehele plangebied sprake van een geulafzetting van rivierklei onder het veen. Er is daar een redelijke tot grote kans op archeologische sporen. Dat betekent dat bij nieuwbouwplannen, waar sprake is van bodemverstoring, een archeologisch onderzoek vereist is. Dit is in de regels van dit plan opgenomen.

De Nieuwdorperweg is een bebouwingslint met een redelijk hoge landschappelijke waarde. Het slagenlandschap van de polder Reeuwijk wordt door een waterkering, de Omloopkade, gescheiden van de polder Bloemendaal. De groenzone daarlangs, een landschapslint, heeft een hoge historisch-landschappelijke waarde.

In het plangebied staan langs de Nieuwdorperweg enkele beschermingswaardige panden. De inventarisatie van waardevolle panden (MIP, juni 1999) kent vier (beschermings-) categorie├źn:

  • 1. rijksmonumenten
  • 2. monumentwaardige panden
  • 3. beeldbepalende panden en
  • 4. karakteristieke panden

Het pand op de hoek Nieuwdorperweg-Fokkerstraat, een rietgedekte voormalige boerderij met een zadeldak met wolfseind, is beeldbepalend. Nieuwdorperweg 11 (1860) een rietgedekte boerderij met wolfseind is ook beeldbepalend. Bij dit pand behoort het zomerhuis 11A. Nieuwdorperweg 33 is een karakteristieke boerderij met een rieten zadeldak met wolfseind.

De in het plangebied gelegen beeldbepalende en karakteristieke panden zijn op de inventarisatiekaart weergegeven. Beide beeldbepalende panden en het karakteristieke pand nr 33 zijn beschermingswaardig en als 'karakteristiek' op de verbeelding aangeduid.