direct naar inhoud van 10.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

10.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Op het eerste voorontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Zoutman e.o. is in 1996 inspraak geweest. Tevens heeft overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 plaats gevonden. Het plan is niet verder in procedure gebracht. Gezien de verstreken tijd en de wijzigingen in het plangebied, is het ontwerpbestemmingsplan geactualiseerd en wordt opnieuw inspraak geboden en genoemd vooroverleg gevoerd.