direct naar inhoud van 10.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

10.1 Economische uitvoerbaarheid

In de raadsvergadering van 18 december 1995 is de exploitatieopzet voor de uitbreiding van het bedrijventerrein vastgesteld. Een eerste herziene exploitatieopzet is op 2 maart 1998 vastgesteld. De laatste is vastgesteld door de gemeenteraad op 25 februari 2002. De einddatum van de exploitatieperiode is gesteld op 31 december 2004. Naar de laatst vastgestelde exploitatie wordt kortheidshalve verwezen.