direct naar inhoud van 1.2 Planmotieven
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

1.2 Planmotieven

Aanleiding voor het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan zijn:

  • de uitbreiding van het bedrijventerrein is door middel van artikel 19 WRO procedures anticiperend op dit bestemmingsplan gerealiseerd;
  • de in werking treding van de Wet ruimtelijke ordening (per 1 juli 2008) en daarmee verband houdende digitaliseringsverplichtingen (per 1 januari 2010);
  • de geldende bestemmingsplannen zijn ouder dan 10 jaar en moeten volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) herzien worden;
  • het huidige Bouwbesluit (2006) vereist een andere maatvoering van de nieuwe bebouwing;
  • het Besluit bouwvergunningsvrije en lichtbouwvergunningplichtige bouwwerken 2003;
  • het 'Handboek bestemmingsplannen gemeenten Bodegraven en Reeuwijk' van 24 maart 2010;
  • de in werking treding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (per 1 oktober 2010);
  • nieuwe veranderingen, die op stapel staan.