direct naar inhoud van 1.1 Opdracht en gebiedsomschrijving
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

1.1 Opdracht en gebiedsomschrijving

Het gemeentebestuur van Reeuwijk heeft Oranjewoud gevraagd het voorontwerpbestemmingsplan Zoutman e.o. aan te passen naar aanleiding van de gevoerde ruimtelijke procedure. Door de reacties te verwerken wordt een ontwerpbestemmingsplan voor het bedrijventerrein Zoutman en omgeving opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan voor dit gebied is opgesteld door Schalkwijk stedebouwkundig adviesbureau.

Het plangebied omvat het bedrijventerrein Zoutman, een deel landelijk gebied en het karakteristieke bebouwingslint langs de Nieuwdorperweg. Het ligt aan de zuidzijde van de kern Reeuwijk-Brug. De zuidelijke begrenzing vormt de gemeentegrens met Gouda, Rijksweg A12 ligt in het westen, het woongebied ten noorden van de Nieuwdorperweg in het noorden en de achtererven aan de Zoutmansweg in het oosten. Zie kaart "ligging plangebied".