Type plan: structuurvisie
Naam van het plan: Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.SVGreenportherz1-SV80