Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Groendijck 24-32, Waarder
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.DeGroendijck2432-BP40