direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische haalbaarheid
Plan: Oud Bodegraafseweg - Doortocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80

Hoofdstuk 7 Economische haalbaarheid

De gronden in het plangebied zijn in eigendom van de initiatiefnemers en de gemeente. Alle kosten voor de planvorming zijn voor rekening van de initiatiefnemers. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zal met de initiatiefnemers een overeenkomst sluiten, waarmee eventueel door te gemeente te maken kosten kunnen worden verhaald op de initiatiefnemers. Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn er dus geen kosten verbonden aan deze ontwikkeling. In het kader van dit bestemmingsplan hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden. Daarnaast is tussen de gemeente en de initiatiefnemers een planschadeovereenkomst opgenomen.