direct naar inhoud van 1.1 Doel en aanleiding van het bestemmingsplan
Plan: Oud Bodegraafseweg - Doortocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80

1.1 Doel en aanleiding van het bestemmingsplan

Op de hoek van de Oude Bodegraafseweg en de Doortocht in Bodegraven ligt een parkeerterrein, waaraan een aantal functies liggen. Binnen dit gebied spelen twee initiatieven. Albert Heijn wil het bestaande pand uitbreiden aan de zuidoostelijke kant. Daarnaast wil Aldi het pand aan de Doortocht 9 vervangen door een nieuw pand, waarin zij een Aldi-markt kan vestigen.

Beide initiatieven zijn niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil meewerken aan beide initiatieven door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Het onderhavige bestemmingsplan biedt de juridisch-planologische regeling, op basis waarvan beide initiatieven mogelijk worden gemaakt.