direct naar inhoud van Artikel 5 Algemene bouwregels
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

Artikel 5 Algemene bouwregels

5.1 Bestaande maten
  • a. De bestaande afstanden, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen die meer bedragen dan in het plan is voorgeschreven, mogen als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden.
  • b. De bestaande afstanden, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen die minder bedragen dan in het plan is voorgeschreven, mogen als ten minste toelaatbaar worden aangehouden.
  • c. Ingeval van herbouw is het bepaalde in de ledenĀ a en b uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt en de bestaande hoogte en inhouds- en oppervlaktematen als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.
5.2 Straalpad

Op de gronden met de aanduiding 'vrijwaringszone -straalpad', mag de bouwhoogte van bouwwerken in geen enkel opzicht meer bedragen dan 20 meter, de hoogte zoals middels de maatvoeringsaanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.