Gemeente Bodegraven - Reeuwijk

 

Bestemmingsplan De Bunderhof

 

 

Bijlagen bij de toelichting:

 

Bijlage 1 GROENTEAM, Natuurtoets bouwlocatie De Bunderhof te Reeuwijk- Brug, 22 juli 2008

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_01.pdf

 

Bijlage 2 Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit, Ontheffing FF/75C/2008/0408 voor het tijdvak 4 november 2008 tot en met 1 maart 2012, 4 november 2008

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_02.pdf

 

Bijlage 3 GROENTEAM, Aanvullende natuurtoets De Bunderhof te Gouda, 22 oktober 2008

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_03.pdf

 

Bijlage 4 ArcheoMedia, Archeologisch onderzoek Achter Zoutmansweg 72 – 118 te Reeuwijk (gemeente Reeuwijk), 25 juli 2008, A08-227-I

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_04.pdf

 

Bijlage 5 Geofox- Lexmond B.V., Memo Luchtkwaliteit in relatie tot planontwikkeling B2827 te Reeuwijk, 12 november 2010

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_05.pdf

 

Bijlage 6 Geofox- Lexmond B.V., Verkennend bodemonderzoek Reeuwijk perceel B 2827, 17 juli 2008, projectnummer 20081227/COBR

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_06.pdf

 

Bijlage 7 M+P raadgevende ingenieurs; akoestisch onderzoek Plan Bunderhof te Reeuwijk, 30 juni 2011, rapportnummer M+P. GEOFOX.10.05, opdrachtnummer 2010 2591/RBRA

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_07.pdf

 

Bijlage 8 AV consulting B.V.: Onderzoeksresultaten geluid tgv Vergeer Bouw in relatie tot nieuwbouwplan Bunderhof te Reeuwijk, 2 september 2011, rapport AV.0612-2

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_08.pdf

 

Bijlage 9 Alsmede AVconsulting B.V.: Akoestisch onderzoek bouwplan Bunderhof Reeuwijk, 21 september 2009, rapport AV.0612-1

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_09.pdf

 

Bijlage 10 Geofox- Lexmond B.V.: Memo Milieuzonering ten aanzien van bestrijdingsmiddelen Boomkwekerij Verwaal, 12 november 2010

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_10.pdf

 

Bijlage 11 Geofox- Lexmond B.V.: Risicobeoordeling Externe Veiligheid “De Bunderhof” te Reeuwijk, 09 november 2010, projectnummer 20102591/RBRA

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_11.pdf

 

Bijlage 12 Geofox- Lexmond B.V.: Waterhuishoudkundig Plan Reeuwijk, perceel B2827 (De Bundershof), 12 november 2010, 20102701/SVEN

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_12a.pdf

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_12b.pdf

 

Bijlage 13 Van der Waal & Partners, Riolering woonrijp maken (tekening), 30 november 2011

tb_NL.IMRO.1901.11Bunderhof-BP80_13.pdf