direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

1.4 Leeswijzer

Het bestemmingsplan Zoutman e.o. bestaat uit een toelichting, regels en verbeelding. In hoofdstuk 2 van de toelichting wordt ingegaan op het van belang zijnde gebiedsvisie. Hoofdstuk 3 bevat de juridische planbeschrijving. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader van de verschillende bestuursniveaus. In hoofdstuk 5 staan de ruimtelijke en functionele opbouw van het plangebied en de nieuwe ontwikkelingen aangegeven. In hoofdstuk 6 worden de milieuaspecten toegelicht. Hoofdstuk 7 betreft de natuur en ecologie. Hoofdstuk 8 omvat de waterparagraaf. In hoofdstuk 9 komen de cultuurhistorie en de archeologie aan de orde. Hoofdstuk 10 gaat in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. Tenslotte worden in hoofdstuk 11 de resultaten van het overleg ingevolge artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro), voorheen op basis van de oude wetgeving artikel 10 Bro, aan de orde gesteld alsmede de resultaten uit de inspraak.

afbeelding "i_NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80_0002.png"