Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Bestemmingsplan ‘Voormalig Domburgterrein’

Bijlagen bij de toelichting:

 

Milieukundige onderbouwing voormalig Domburgterrein te Bodegraven, Omgevingsdienst Midden-Holland, 29 januari 2013

tb_NL.IMRO.1901.12VoormDomburg-BP80_01.pdf

 

Akoestisch onderzoek, Peutz, 28 februari 2012

tb_NL.IMRO.1901.12VoormDomburg-BP80_02.pdf

 

Alternatievenonderzoek Nieuw-Domburg, 29 januari 2013

tb_NL.IMRO.1901.12VoormDomburg-BP80_03.pdf

 

Archeologisch vooronderzoek plangebied Oud Bodegraafseweg 43, RAAP, december 2004

tb_NL.IMRO.1901.12VoormDomburg-BP80_04.pdf

 

Flora- en faunatoets locatie Molenzicht te Bodegraven, Watersnip Advies, mei 2010

tb_NL.IMRO.1901.12VoormDomburg-BP80_05.pdf

 

Beoordeling flora- en faunatoets, Milieudienst Midden-Holland (Reijmerink), 15 september 2011, inclusief aanvullende gegevens, 11 oktober 2011

tb_NL.IMRO.1901.12VoormDomburg-BP80_06.pdf

 

Verantwoording groepsrisico

tb_NL.IMRO.1901.12VoormDomburg-BP80_07.pdf

 

Geluidsbeleid Bedrijven Doortocht te Bodegraven

tb_NL.IMRO.1901.12VoormDomburg-BP80_08.pdf

 

Nota inspraak en vooroverleg

tb_NL.IMRO.1901.12VoormDomburg-BP80_09.pdf

 

Zienswijzennota

tb_NL.IMRO.1901.12VoormDomburg-BP80_10.pdf