Artikel 4        Verkeer

 

 

Bestemmingsomschrijving

4.1.  De voor “Verkeer” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.   wegen, woonstraten en fiets- en voetpaden;

b.   bij deze functies behorende voorzieningen, zoals geluidwerende voorzieningen, straatmeubilair, kunstobjecten, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, water, duikers en parkeervoorzieningen.

 

Bouwregels

4.2.  Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 

Andere bouwwerken

a.     Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

b.    De maximaal toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt:

-       12 meter voor straatmeubilair;

-       3 meter voor schotelantenne-installaties, ongeacht of zij op of aan bouwwerken worden gebouwd;

-       5 meter voor antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie, niet zijnde schotelantenne-installaties;

-       4 meter voor geluidwerende voorzieningen;

-       3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.